ZZS JmK ...o lidech a pro lidi...

Přihlašovatel /vydavatelNadační fond Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje / Gill s.r.o.
Grafik/fotografRastislav Belan
Náš již 4. charitativní kalendář zachycuje „každodenní chléb“ zdravotníků záchranné služby, nabízí různé situace a události. Dovolili jsme si pojmout je tak trochu s nadsázkou a zároveň jsme se inspirovali kultovním filmem SIN CITY. Výtěžek z prodeje tentokrát poputuje neziskové nestátní organizaci Domov pro mne, která podporuje rozvoj chráněného bydlení a komunitních služeb pro těžce handicapované.