ŠKOLA MICHAEL 2022

Přihlašovatel /vydavatelMichael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Grafik/fotografMgA. et Mgr. Markéta Horáková / Studenti Michael - Střední školy a Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby
MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby je škola s dlouholetou tradicí. Byla založena již v roce 1994. Poskytuje vzdělávání v oborech management a produkce a také v uměleckých specializacích, zaměřených na fotografickou a filmovou tvorbu, grafický design či design interiéru. Od září 2011 bylo vzdělávání rozšířeno o vyšší odbornou školu – Akademii Michael, která dále prohlubuje a zdokonaluje umělecké zaměření studentů. Škola tak vzdělává kreativní a samostatné osobnosti s tvůrčími schopnostmi a s předpoklady pro další úspěšné studium a profesní růst. Škola Michael jako jediná v České republice nabízí kompletní edukaci a odbornou přípravu v oblasti reklamy. Maximální měrou propojuje teorii s praxí, včetně systematické spolupráce studentů napříč obory. Ve škole učí řada oborových profesionálů a osobností české umělecké scény. Pedagogové jsou erudovaní a zapálení pro věc a toto nadšení přenáší i na své studenty. Výuka probíhá v nadstandardně vybavených učebnách a ateliérech. Studenti školy Michael mají rozšířenou výuku anglického jazyka. To jim umožňuje zapojovat se formou odborných stáží a výměn se zahraničními školami do vzdělávacích programů EU - ERASMUS+. Během studia studenti absolvují odborné praxe v renomovaných grafických a fotografických ateliérech, mediálních či filmových společnostech, reklamních agenturách nebo kulturních institucích. Zde získávají důležité praktické zkušenosti a kontakty, které následně pozitivně uplatňují ve své profesní kariéře. Kalendář školy Michael 2022 obsahuje práce studentů střední i vyšší odborné školy oborů Fotografie a nová média, Grafický design a Design interiéru.