Rohde Schwarz

Přihlašovatel /vydavatelTiskap s.r.o.
Grafik/fotografJakub Kubů / Václav Šilha
Kalendář nám na nádherných fotografiích připomíná krásu lidových krojů.