Pasecká papírna ve světle světových historických událostí

Přihlašovatel /vydavatelEMBA, spol. s r. o.
Grafik/fotografOtakar Pohořalý / Miroslav Vomáčka
Nástěnný kalendář vydaný ke 140. výročí založení papírny v Pasekách nad Jizerou. Záměrem vydavatele bylo propojit historické dějinné milníky s klíčovými událostmi papírny. Každý rok je okomentován souvisejícím textem. Pro komplexní celistvost díla je použita zadní podkladová deska, vyrobená z materiálu, který se v papírně vyrábí nyní. Kalendář je vydán ve dvou jazykových mutacích.