KURZ - nástěnný kalendář 2022

Přihlašovatel /vydavatelKURZ Czech & Slovak s.r.o. / LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG
Grafik/fotografg.a.s. unternehmenskommunikation GmbH
Nástěnný kalendář KURZ má dlouholetou tradici. Již několik desetiletí se každý rok díky našim ražebním dekorativním materiálům představuje nová země. Tématem roku 2022 je Nový Zéland. Ostrovní stát je pestrou směsicí různých kultur a jeho krajina nabývá velmi odlišných rozměrů: Nový Zéland má co nabídnout, od velkolepých ledovců po sopečné náhorní plošiny. Typické symboly krajiny, flóra a fauna, jsou interpretovány vizuálně přitažlivým způsobem prostřednictvím našich produktů a procesů. Domorodí obyvatelé Nového Zélandu, Maorové, byli první, kdo překročili moře z Hawaiki před více než 1000 lety. Maorské mýty a legendy nadále hrají důležitou roli v historii Nového Zélandu a to se odráží v motivech kalendáře. Kalendář se zaměřuje na hory v pozadí. V popředí vidíte jezero obklopené nedotčeným lesem. V maorské kultuře byly hory Nového Zélandu kdysi bohy a válečníky, jejichž divoké bitvy utvářely krajinu. I dnes je Maorové považují za posvátná místa. Krajina je lemována typickými motivy z flóry a fauny. Vlevo nahoře je „Červený admirál“, který pochází z Nového Zélandu. Jeho maorské jméno ‚Kahukura‘ znamená ‚červený kabát‘. Důvod je jasný, když se podíváte blíže. V pravém dolním rohu je krásný pták jménem Tui, který se vyskytuje výhradně na Novém Zélandu. Podle mýtů se bůh lesa Tane-Mahuta obával o své děti, stromy. Začínali být nemocní ze všech těch brouků, kteří je žrali. Požádal o pomoc svého bratra Tane-Hokahoku, boha ptáků. Tane-Hokahoka vyzval ptáky, aby slezli z vrcholu lesa a žili na zemi, ale Tui se bál tmy a odmítl. Podle legendy dostal Tui za trest na hrdlo dvě charakteristická bílá pírka (Poi), která symbolizovala Tuiovu zbabělost. Neméně fascinující než legenda je skutečnost, že dnes Tui hraje důležitou roli v novozélandském lesnictví. Je nejčastějším opylovačem kvetoucích rostlin a šíří semena některých stromů. Tui má také působivou schopnost napodobovat zvuky ze svého okolí, jako je psí štěkot nebo hudební nástroje. Strom vlevo nahoře je Pohutukawa, který se stal známým jako novozélandský vánoční strom. Na nejsevernějším místě Nového Zélandu, na mysu Reinga, se nachází velmi zvláštní strom Pohutukawa. Pro Maory má duchovní význam, protože se věří, že z tohoto Pohutukawa duchové zesnulých sklouznou po kořenech dolů do moře a začnou svou cestu zpět do své domoviny na Hawaiki. Vpravo dole je zobrazena kapradina stříbrná, která pochází z Nového Zélandu. Její tvar představuje sílu a odolnost. Spodní strany kapradiny odrážejí měsíční světlo, díky čemuž jsou v noci užitečnými nástroji pro navigaci po stezkách v buši. Kalendář byl nejprve zušlechtěn studenou ražbou ALUFIN® KPS Reco. Následoval čtyřbarevný ofsetový tisk a horká ražba lemu, roku, loga a mapy Nového Zélandu s LUXOR® 385 MTS. V posledním kroku byly sleporažbou vytvořeny Tui a květiny.