THE BEAUTY OF STEEL

Přihlašovatel /vydavatelFormall CWS s.r.o. / Viktor Mácha
Grafik/fotografJan Forejt / Viktor Mácha
Viktor Mácha (1984) se rozhodl svůj život zasvětit dokumentaci těžkého průmyslu a za posledních 14 let na své vlastní náklady navštívil více než 30 oceláren, sléváren, kováren, válcoven a železáren ve 32 zemích. Projekt Viktora Máchy The Beauty of Steel si za cíl klade jediné – objektivní dokumentaci krásy těžkého průmyslu a nenávratně mizejících technologických procesů spjatých s výrobou a zpracováním kovů. Je totiž možné, že naše generace bude jednou z posledních, která tento fascinující svět temně dunících továrních hal na vlastní kůži pocítí.